Wspólnoty

Trwanie we wspólnocie jest jedną z dróg prowadzących do dojrzałości chrześcijańskiej. Pomaga w byciu prawdziwym uczniem Chrystusa i rzeczywistym członkiem Jego Mistycznego Ciała - Kościoła. Wspólnota jest przede wszystkim łaską, darem Ducha Świętego, jest miejscem, gdzie podejmujemy pewne wyrzeczenia i obciążenia, po to by nauczyć się dawać, dzielić tym, co mamy - wtedy świadectwo naszego życia staje się bardziej autentyczne. W pojedynkę chrześcijaninowi trudno jest zobaczyć swoje słabości i grzechy, samemu dążyć do świętości. Wspólnota pomaga osiągnąć doskonałość chrześcijańską. Jest miejscem wzrostu, katechezy, ustala praktyczne punkty, które pomagają nam zmobilizować się i zaangażować w życie Kościoła. Wspólnota uczy także kochać konkretne osoby, które Bóg stawia obok nas, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (U 4,20).

(o. Jan Biernat OSA)

Dlatego w naszej Parafii chcielibyśmy zaproponować Parafianom wielką różnorodność dróg, które pomogą osiągnąć świętość. Zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci mogą w naszych wspólnotach odnaleźć duchowość właściwą dla siebie.

Zapraszamy do podjęcia refleksji nad swoim życiem chrześcijańskim. Kto by chciał wstąpić, do którejś ze wspólnot proszony jest o kontakt z Duszpasterzem odpowiedzialnym lub powinien po prostu przyjść na spotkanie.

O poszczególnych grupach możemy przeczytać w menu po lewej stronie.

Zachęcamy do lektury a przede wszystkim do podjęcia jeszcze bardziej świadomego życia we Wspólnocie Kościoła.

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia