Wspólnoty neokatechumenalne

Czym jest Droga Neokatechumenlana?

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu chrztu św.) mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości.

Neokatechumenat realizowany jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (przeważnie w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej i niedzielnej konwiwencji.

Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez biskupów diecezjalnych Neokatechumenat włącza się też w działalność misyjną poprzez głoszenie katechez dla młodzieży i dorosłych a także poprzez osiedlanie się całych rodzin w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie Kościoła dotychczas nie było.

Owocem Drogi Neokatechumenalnej jest też ponad 60 diecezjalnych seminariów misyjnych Redemptoris Mater (jedno z takich seminariów znajduje się w Warszawie), gdzie kształci się ponad 3000 alumnów z różnych stron świata.

Kim są założyciele Drogi Neokatechumenalnej?

Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest święta Rodzina z Nazaretu, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając w mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2, 52). Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej są Kiko Arguello i Carmen Hernandez.

Ile osób należy do wspólnot?

Neokatechumenat obecny jest w około 70 krajach. Najwięcej wspólnot istnieje we Włoszech (ponad 10 000), Hiszpanii oraz Brazylii. W Polsce istnieje ponad 1000 wspólnot.

Jak można zostać członkiem wspólnoty?

Proces tworzenia nowej wspólnoty zostaje zapoczątkowany poprzez uczestnictwo jej przyszłych członków w katechezach początkowych. O rozpoczynających się katechezach można dowiedzieć się z ogłoszeń parafialnych.

 

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia