Oaza Młodzieżowa

Ruch Światło - Życie, znany powszechnie jako Oaza został założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego wywodzącego się z Rybnika. Franciszek miał bardzo skomplikowane życie. Kilka razy cudem wyrwał się ze szponów śmierci. Wiele przeciwności stawało nieustannie na jego drodze, a mimo wszystko udało mu się powołać do życie wspólnotę ruchu światło-życie i pociągnąć za sobą wielu ludzi, którzy teraz, po jego śmierci, również poświęcają się temu dziełu.

Do ważniejszych wydarzeń w życiu ks. Franciszka należałoby wymienić pobyt w więzieniu w Katowicach gdzie został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw Rzeszy Niemieckiej. Po prawie 5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku zostaje uwolniony. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się cudowne jego nawrócenie na osobową wiarę w Chrystusa połączone z decyzją oddania swego życia na Jego służbę. Już od pierwszych lat pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych, aż po metodę 15dniowych rekolekcji przeżyciowych nazwanych później Oazą Żywego Kościoła. W ten sposób powstał ruch, zwany dziś Ruchem Światło - Życie.

Ruch skupia ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych,, kapłanów, zakonników, zakonnice także rodziny z gałęzi rodzinnej znanej pod nazwą Domowy Kościół. Znakiem rozpoznawczym Ruchu Światło - Życie jest (czyt. phos-dzoe) - greckie słowa "światło" i "życie", krzyżujące się na literze "omega", która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego. który jest wszystkim).

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jak swego osobistego Pana i Zbawiciela uczestniczy w formacji w grupie uczniów Chrystusa". Podstawową metodą realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polegająca na tym. że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie; a także oaza rekolekcyjna i mała grupka formacyjna.

Nieodłącznie z Ruchem Światło - Życie wiąże się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która polega na powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, nie częstowania alkoholem, nie wydawania pieniędzy na alkohol, powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu co prowadzi do zniewolenia człowieka, modlitwie. Wszystko to należy rozumieć jako sposób walki z problemem alkoholowym w Polsce. Krucjatę podpisuje się w intencji osoby, która nie może sobie sama poradzić z nałogiem. Środowisko życia oazowego charakteryzuje się wolnością od nałogów. klimatem czystości i wartości drugiego człowieka, radością w Panu, kulturą życia i współżycia w duchu i bezinteresowną miłością agape. Słowo krucjata kojarzy nam się głównie z wyprawami krzyżowymi, które były organizowane po to, by walczyć o odzyskanie Ziemi Świętej. Nasza krucjata to dzieło duchowe - walka o odzyskanie wolności i człowieka. To nie walka z nałogiem. ale właśnie walka o człowieka. Poprzez ofiarę abstynencji i modlitwę dajemy siebie, by pomóc tym, którzy nie są w stanie poradzie sobie o własnych siłach.

Światło - Życie jest charyzmatem (łac. charis = łaska, dar) i ma na celu stworzenie nowego człowieka współczesnego, którego nie dosięga tak rozprzestrzeniający się rozkład moralny. Zdezintegrowanemu, rozwalonemu wewnętrznie człowiekowi przeciwstawia zintegrowanego, wyczynowemu - realizującego siebie przez służbę, konsumpcyjnemu - posiadającego siebie w dawaniu siebie, a zmanipulowanemu przez innych człowiekowi stada - człowieka wyzwolonego, wolnego, który występuje przeciw temu, co uwłacza ludzkiej godności. Może to zostać osiągnięte, gdy światło będzie padało na życie - gdy wzorem Jezusa, otworzymy się na Boga i pozwolimy mu działać.

Idea ruchu zawiera w sobie drogę. Przechodzi się przez wiele stopni. Jest to dążenie do dojrzałości duchowej i chrześcijańskiej.

W Żyrardowie Oaza została powołana do życia w 1993r. za sprawą młodych ludzi m.in. Agnieszki Łowickiej, którzy chcieli aby i u nas było dzieło ks. Blachnickiego. Właśnie w tym roku dzieci i młodzi ludzie zaczęli uczestniczyć w spotkaniach i wyjeżdżać na 15 dniowe rekolekcje w różne zakątki Polski, by tam bardziej zbliżyć się do Boga nie tylko poprzez modlitwę, ale również przez, zabawę i pracę. Młodzi ludzie uczą się podstawowych wartości, którymi kierują się w dalszym życiu. Uczą się patrzeć na człowieka z miłością, wiedząc że w nim jest obecny Chrystus, uczą się pomocy i współczucia dla drugiego człowieka.

Podczas rekolekcji zawiązują się przyjaźnie, które trwają przez całe życie. Po powrocie z rekolekcji wakacyjnych podczas roku szkolnego zarówno dzieci jak i młodzież spotykają się na spotkania oazowe w domu parafialnym. Osoba, która prowadzi takie spotkanie jest nazywana animatorem, czyli liderem, który ma opracowany temat, zadaje pytanie, aktywizuje i pobudza całą grupę do myślenia i działania, zaczyna i kończy spotkanie. Osoba taka sama przeszła formację Oazową i skończyła Kurs Oazowy dla Animatora (KODA) wraz z podpisaniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Spotkania młodzieży oazowej odbywają się w każdy czwartek po Mszy na godzinę 18:00 czyli o godzinie 19:00. Tutaj poruszane są troszkę poważniejsze tematy związane z wiarą człowieka. Młodzi ludzie szukają tutaj odpowiedzi na pytania, które ich nurtują.

 

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia