Sakrament Małżeństwa

I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE PRZEDMAŁŻEŃSKIE

I Spotkanie
 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej i zamówić termin (datę) ślubu.
 2. Rozpocząć kurs przedmałżeński (jeśli to możliwe - razem oboje narzeczeni).

II Spotkanie

 • Zgłosić się do kancelarii parafialnej nie wcześniej jak na 3-6 miesiący przed ślubem (najlepiej 1,5 - 2,5 miesiąca przed ślubem).
 • Spisanie (w obecności obojga narzeczonych) protokołu kanonicznego badania narzeczonych
 • Przedłożenie dokumentów:
 • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 6 miesięcy licząc do daty ślubu), ten dokument znajduje się w parafii chrztu);
 • zaświadczenie z USC - jeżeli ma być ślub konkordatowy, a więc ze skutkami cywilnymi; zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy;
 • ukończony kurs przedmałżeński z trzema indywidualnymi spotkaniami w Poradni Życia Rodzinnego w parafii ślubu  (kurs trwa 10 tygodni po jednym spotkaniu w tygodniu).
 • Jeżeli jedno z narzeczonych jest spoza parafii ślubu to winno zanieść prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii (to zaświadczenie wydaje ksiądz w czasie spisywania protokołu).
 • Po spisaniu protokołu i zgłoszeniu zapowiedzi wskazana jest spowiedź przedślubna (tzw. I-sza spowiedź przed ślubem).

III Spotkanie

 1. Zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed ślubem.
 2. Spisanie aktu małżeństwa.
 3. Przedłożenie brakujących dokumentów:
  • odbyte dwie spowiedzi przedślubne (jedna po spisaniu protokołu - patrz wyżej, druga w tygodniu przed ślubem, w konfesjonale należy wspomnieć o rodzaju spowiedzi);
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach poza parafią ślubu;
  • dokładne dane świadków (adres, wiek, ewentualnie dwa imiona).
  • Wyjaśnienie zaistniałych niejasności odnośnie liturgii sakramentu małżeństwa.

W razie rezygnacji z terminu ślubu prosimy koniecznie nas powiadomić !!!

 

Kurs przedmałżeński prowadzi w naszej parafii ks. Łukasz Cukiert oraz p. Agnieszka Napiórkowska

 

Spotkania odbywają się w przez 10 kolejnych wtorków na Sali Różańcowej (wejście od podwórka plebani przy kościele) na plebani o godz. 20.00. Zapisy na kurs podczas pierwszego spotkania.

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia