Sakrament Chrztu Świętego

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19)

W naszej parafii Sakramentu Chrztu udzielany jest uroczyście na Sumie (godz. 12.00) w każdą niedzielę miesiąca. Inne terminy po uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Spisanie aktu chrztu powinno być dokonane w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego przez rodziców dziecka,
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia od chrzestnych z ich parafii miejsca obecnego zamieszkania, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych.

Chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania oraz rzeczywiście przynależą do Kościoła. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (tylko cywilnych lub faktycznych - konkubinat) oraz uczniowie nie uczestniczący w katechezie.

Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, by patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.

W czasie liturgii chrztu potrzebne są: biała szata i świeca. Szata jest znakiem, że dziecko zostało obleczone w Chrystusa, jest pełne łaski i bez grzechu. Wręczenie świecy zapalonej od Paschału symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego uświadamia nam, że wiara jest jak światło, które oświeca każdego człowieka.

Rodzice i chrzestni biorą odpowiedzialność za dalszy wzrost dziecka w życiu chrześcijańskim.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa) w każdy piątek, po wieczornej Mszy Świętej, ok. godz. 18.30 na plebanii.

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego co czyni Kościół.

Wiecej informacji nt sakramentu chrztu można uzyskać czytając Instrukcję Episkopatu Polski:

www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/chrzest.htm

Copyright 2008-2021 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia