Sakrament Chrztu Świętego

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19)

W naszej parafii Sakrament Chrztu udzielany jest uroczyście podczas Mszy Św. niedzielnej o godz. 12.00. Inne terminy Chrztu są możliwe po uzgodnieniu z ks. Proboszczem. Spisanie aktu chrztu powinno być dokonane w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed Chrztem.

 1. Dokumenty i dane potrzebne do spisania aktu chrztu:
  • akt urodzenia dziecka z USC
  • potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia od chrzestnych z parafii ich obecnego miejsca zamieszkania,
  • potwierdzające, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.
 2. Rodzice chrzestni Chrzestnymi mogą być tylko katolicy wyznający swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli Sakrament Bierzmowania. W przypadku młodzieży w wieku szkolnym, wymagane jest zaświadczenie katechety o uczęszczaniu na lekcję religii. Nie mogą być dopuszczone do pełnienia tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim (tzn. tylko kontrakt cywilny lub konkubinat) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.
 3. Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, aby patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.
 4. W czasie liturgii chrztu potrzebne są biała szata i świeca. Biała szata oznacza, że dziecko zostało obleczone w Chrystusa, jest pełne łaski i bez grzechu. Wręczenie świecy zapalonej od Paschału, symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego, uświadamia nam natomiast, że wiara jest jak światło, które oświeca każdego człowieka. Rodzice i chrzestni biorą odpowiedzialność za dalszy rozwój dziecka na płaszczyźnie życia chrześcijańskiego.
 5. Katecheza przedchrzcielna Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się w każdy piątek o godz. 19.00 na plebanii (wejście od ul. Ściegiennego).
 6. W niebezpieczeństwie śmierci dziecka każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję, uczynienia tego, co czyni Kościół.
 7. Więcej informacji na temat Sakramentu Chrztu można znaleźć w Instrukcji Episkopatu Polski: www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/chrzest.htm

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia