Aktualności

20.05.24

Zawiadomienie o ogłoszeniu przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie postępowania zakupowego na realizację inwestycji


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2024

Rzymskokatolicka Parafia p.w.
Matki Bożej Pocieszenia

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania

"Remont konstrukcji więźby drewnianej oraz wymiana pokrycia dachowego plebanii przy kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie"

dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Polskiego Ładu.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót
 4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
 5. Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem MKZ i decyzją pozwolenie budowlane
  1. Decyzja KZ.4120.153.2023.IS
  2. Decyzja Nr RB.6740.5.117.2023
  3. Oświadczenie Projektanta o zmianach w dokumentacji
  4. Projekt budowlany instalacji odgromowej dachu budymku plebanii parafii MB Pocieszenia
  5. Projekt zagosp. terenu działki, Projekt arch.-bud, Załącznik projektu, Ekspertyza tech.
 6. Załącznik nr 5 - Karta gwarancyjna
 7. Informacja z otwarcia ofert 20.06.2024

 

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia