Archiwum

21.11.09

Zamurowanie furtek na cmentarzu grzebalnym


Informacja dotycząca zamurowania furtek cmentarza parafii M.B. Pocieszenia w Żyrardowie (od ul. Jodłowskiego).

Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz za jego zgodą zdecydowaliśmy się na zamurowanie dwóch furtek cmentarnych, znajdujących się na tyłach cmentarza (od ul. Jodłowskiego). Uzasadnienie tej czynności jest następujące:

  1. Furtki, które znajdują się obecnie w murze zabytkowego cmentarza M.B. Pocieszenia, nie stanowią elementu pierwotnego zabudowy cmentarnej. Pojawiły się w murze kilkanaście lat temu - prawdopodobnie, aby ułatwić mieszkańcom ul. Jodłowskiego oraz części Os. Teklin komunikację z centrum miasta, a także cyrkulację osób odwiedzających groby rodzinne na w/w części cmentarza. Zamurowanie furtek, na które wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator Zabytków jest więc zabiegiem przywracającym murowi cmentarnemu pierwotny kształt (dodajmy, że na początku istnienia cmentarza mur cmentarny posiadał jedną główną bramę - podobnie jak to jest na części cmentarza św. Karola Boromeusza; furtki od ul. Jodłowskiego oraz brama od ul. Spokojnej są dodatkami, które znalazły się w murze cmentarnym dużo póĹşniej).
  2. Doświadczenie pokazuje, że furtki od ul. Jodłowskiego są używane w dużej mierze nie przez odwiedzających groby rodzinne, ale przez tych, którzy przechodząc lub przejeżdżając rowerami lub motorowerami (jest to zakazane regulaminem) przez teren cmentarza, paląc papierosy (to również jest zakazane regulaminem), chcą w ten sposób dotrzeć do centrum Żyrardowa. Od chwili utwardzenia ul. Spokojnej i wybudowania wzdłuż muru cmentarnego chodnika dla pieszych argument komunikacji z centrum miasta stracił swoją wagę. Miasto ma w planach dalsze prace nad ulicami okalającymi cmentarz. Skierowanie na te arterie osób niezainteresowanych nawiedzeniem cmentarza, a pragnących jedynie komunikacji z centrum, sprawi ograniczenie ilości osób przypadkowych - nierzadko łamiących regulamin cmentarny i przyczyni się do większego porządku w obrębie cmentarza. 
  3. Część przechodzących przez cmentarz grzebalny spaceruje w towarzystwie czworonogów (jest to zakazane regulaminem). Wiemy dokładnie ile kłopotów ma Miasto z zanieczyszczeniami pozostawionymi przez psy - nie chcemy podobnej sytuacji na cmentarzu grzebalnym. Furtki na tyłach cmentarza zachęcają do spacerów z psami w drodze do centrum.
  4. Furtki cmentarne, znajdujące się przy ul. Jodłowskiego są ulubionym przejściem, z którego korzystają nieuczciwi rzemieślnicy, wykonujący prace na cmentarzu grzebalnym M.B. Pocieszenia, jak i na innych częściach żyrardowskiej nekropolii "na dziko" (mamy o tym sygnały zarówno od Zarządcy cmentarza św. Karola Boromeusza, jak i od Pastorów Parafii Ewangelickiej). Są to zarówno kamieniarze miejscowi (mamy konkretne przypadki związane z udzieleniem upomnień ustnych takim rzemieślnikom), jak i inni - spoza terenu Żyrardowa. Bramy główne są monitorowane przez Zarządcę cmentarza. Wchodzący przez nie pracownicy są kontrolowani. Ponieważ cmentarz M.B. Pocieszenia stanowi duże terytorium, furtki od ul. Jodłowskiego dają możliwość bezprawnego wkraczania na teren cmentarny i przyczyniają się do bałaganu zewnętrznego oraz do zamętu w dokumentacji cmentarnej.
  5. Wiele mówi się o kradzieżach na cmentarzu. To właśnie furtki od ul. Jodłowskiego dają możliwość złodziejom wynoszenia wieńców, kwiatów czy elementów nagrobków Tak jak wspomnieliśmy wcześniej brama główna jest pod lepszym nadzorem służb cmentarnych.
  6. Mieliśmy w ostatnim czasie kilka przypadków wandalizmu na żyrardowskim cmentarzu. W jednym bodajże przypadku chuliganów schwytano - sprawców pozostałych aktów wandalizmu nie wykryto. Furtki od ul. Jodłowskiego, w których trudno utrzymać sprawne zamki (również na skutek wandalizmu), a przez to bardzo często otwarte, zachęcają wandali do wejścia na teren cmentarny oraz aktów wandalizmu - są to "pochody" w wyniku których niszczone są cenne nagrobki.
  7. W pojemnikach znajdujących się przy furtkach od ul. Jodłowskiego znaleĹşć można odpady prywatne (są osoby traktujące te pojemniki jako swoje domowe) - dzieje się tak ze względu na słabszy monitoring tej części cmentarza. Tamtędy również wnoszone są na cmentarz inne odpady np. w jednej z kwater przy murze od ul. Jodłowskiego znaleĹşliśmy komplet wyjętych z budynku mieszkalnego starych okien, w innym miejscu starą zniszczoną wersalkę
  8. Argumentem dodatkowym jest fakt nieprzystosowania ul. Jodłowskiego do parkowania samochodów przez nawiedzających cmentarz. Miejsca do parkowania znajdują się przy ul. Kasztanowej, ul. Spokojnej, ul. Konopnickiej. Pozostawienie drożnej ul. Jodłowskiego - wąskiej, w słabym stanie technicznym, nieprzystosowanej do parkowania samochodów - stanowi wymóg bezpieczeństwa.
Poprzedniej nocy miał miejsce akt wandalizmu polegający na częściowym zniszczeniu pracy wykonanej przy zamurowaniu jednej z furtek przy ul. Jodłowskiego. O fakcie tym została powiadomiona Straż Miejska oraz Policja, które będą intensywniej monitorować tyły cmentarza grzebalnego. Przypominamy, że Parafia M.B. Pocieszenia - decydując się na zamurowanie przejść od ul. Jodłowskiego - działa zgodnie z prawem, realizując decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Administracja cmentarza pragnie również uzyskać przez ten akt większy porządek w obrębie cmentarza. Wiemy, że dla niektórych środowisk zawodowych naszego miasta jest to inicjatywa bardzo niewygodna, a dla pewnej ilości mieszkańców - przyzwyczajonych do krótszego czasu komunikacji z centrum - jest to decyzja niepopularna. Mając tę świadomość podjęliśmy ją w duchu odpowiedzialności za to dobro, które stanowi teren cmentarza. Ufamy, że ci mieszkańcy Żyrardowa, którzy potrafią się przenieść ponad własną wygodą skrócenia czasu komunikacji z centrum o ok. 2-3 min. i myślą kategoriami obiektywnego dobra, zrozumieją nasze intencje.

Copyright 2008-2023 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia