Categories: Ogłoszenia
   Date: 23.03.20
   Title: Ogłoszenia - 22.03.2020 - IV Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia - 15.03.2020
IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z sytuacją na świecie oraz w Polsce, a także nawiązując do dekretu Biskupa Łowickiego zawiesiliśmy spotkania wszystkich grup parafialnych. Prosimy aby osoby, które skorzystają z dyspensy biskupiej do uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej wzięły udział w Eucharystiach transmitowanych przez media. W dniu dzisiejszym o godz. 12.00 będziemy transmitowali w Internecie Eucharystię z naszej świątyni parafialnej. Jeśli przedsięwzięcie powiedzie się, stanie się to zwyczajem w następne niedziele Wielkiego Postu. Przeprowadzimy również drogą internetową transmisję z nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 17.15
  Serdecznie zapraszamy naszych wiernych do korzystania z takiej formy jedności w modlitwie w trudnym czasie epidemii
 2. Zawiesiliśmy rozprowadzanie cegiełek na cele remontowe parafii do dnia 29 marca.
  Jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć materialnie funkcjonowanie naszej prafii, może to uczynić poprzez przelew na konto parafii
 3. Nie zmienia się grafik służby Bożej w niedziele i święta. Zostaje podtrzymana adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Odbędą się również nabożeństwa Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek o godz. 16:30 oraz 17:15. Normalnie będzie również działała kancelaria parafialna.
 4. Zawieszamy działanie kancelarii parafialnej. W sprawach nagłych (wezwanie do chorego, ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej) będzie można kontaktować się z kapłanem dyżurnym poprzez alarmowy numer telefonu. Jest on podany na stronie internetowej parafii oraz w gablocie przed kościołem
 5. Ze względu na dynamiczny charakter epidemii oraz ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii w kościołach odwołaliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Cały czas będziemy monitorować rozwój sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. W swoim czasie podamy grafik dyżurów w konfesjonałach aby nasi wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed świętami wielkanocnymi. Już teraz drogą telefoniczną (numer alarmowy) można zgłaszać chorych, których odwiedzimy z posługą sakramentalną w domach. Prosimy również, aby wierni korzystali z mozliwości spowiedzi podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do Mszy świętych wieczornych.
 6. Aż do odwołania podczas śpiewów po Komunii świętej śpiewać będziemy suplikacje:
  Święty Boże, Święty mocny,
  Święty a Nieśmiertelny
  Zmiłuj się nad nami...
  Od powietrza, głodu,
  ognia i wojny
  Wybaw nas Panie!
  Od nagłej i niespodzianej śmierci
  Zachowaj nas Panie!
  My grzeszni Ciebie Boga prosimy
  Wysłuchaj nas Panie!
 7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.