Wspólnota franciszkań„ska

"Żyję, bo chcesz, umrę, kiedy każesz, Zbaw mnie, bo możesz. Pragnę abyś był tak uwielbiany jak jesteś wyniszczany".

(Bł. Aniela Salawa)

Ponad 800 lat temu, powstały trzy drogi duchowości franciszkańskiej. Duch Św. Franciszka i św. Klary, a potem św. Antoniego tak działał na wyobraźnię tamtejszego społeczeństwa, że wielu pociągniętych przykładem św. Franciszka i św. Klary zapragnęło ich naśladować. Dołączało do niego coraz więcej braci i sióstr, którzy gotowi byli porzucać nie tylko swoje zajęcie, ale i rodziny. Ale wśród tych tłumów byli też i tacy, którzy chcieli wstąpić na drogę pokuty pozostając jednocześnie w stanie świeckim. Św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi nadał nowej wspólnocie ramy organizacyjne w roku 1221 za sprawą kardynała Hugolina późniejszego papieża. Tak powstała świecka rodzina franciszkańska zwana dzisiaj Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Ale do tej rodziny należą i należeli duchowni diecezjalni jak św. Jan Maria Vianney, biskupi i kardynałowie np.: św. Karol Boromeusz, czy Stefan Wyszyński oraz papieże, że wymienimy tylko ostatnich: bł. Pius IX, Leon XIII, św. Pius X, bł. Jan XXIII.

A 130 lat temu z inicjatywy Ojców Franciszkanów z Miedniewic i miejscowego proboszcza powstała wspólnota franciszkańska w Żyrardowie przy kościele św. Karola Boromeusza. Potem po wybudowaniu kościoła Matki Bożej Pocieszenia przeniosła się tam i tak zostało do dzisiaj. W szczytowym okresie do wspólnoty franciszkańskiej w Żyrardowie należało 220 braci i sióstr.

Były przerwy w działaniu w trudnych politycznie czasach, ale obecnie dzięki przychylności ks. Dziekana Adama Bednarczyka i zgodnej decyzji biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby i Prowincjała ojca Wiesława Pyzio wznowiła działanie wspólnota franciszkańska w Żyrardowie. Jest nas obecnie 11 osób po profesji (po ślubach wieczystych) i kilku sympatyków.

Opiekę organizacyjną sprawuje ks. Dziekan Adam Bednarczyk, a opiekę duchową sprawują ojcowie franciszkanie z Miedniewic i ks. Tomasz. Nie nosimy mundurków, a na zewnątrz mamy tylko znaczek Tau, poza tym na szyi krzyżyk franciszkański lub medalik Niepokalanej.

Powołanie franciszkanów świeckich wynika z powszechnego powołania do świętości. Bóg wzywa nas do świętości: Świętymi bądźcie jak i ja jestem święty. Jako franciszkanie ślubowaliśmy Zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując, św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Franciszkanie to miłość do wszelkiego stworzenia, a szczególnie do bliźniego, bo miłość to cały dekalog. Główne cele FZŚ, czyli osobiste uświęcenie i apostolat w Kościele, którego elementem jest dawanie świadectwa słowem i przykładem.

Znamy swoje ograniczenia, ale działając wspólnotowo z wiarą i konsekwencją możemy dokonać rzeczy wielkich. Za Św. Franciszkiem z Asyżu, chcemy naśladować Jezusa pokornego i ubogiego, ale bogatego w miłosierdzie, aby nim się dzielić z potrzebującymi, szczególnie odrzuconymi przez społeczeństwo, trędowatymi współczesności.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, zapraszamy, więc do współpracy w różnych formach. Franciszkanie oraz sympatycy św. Antoniego, św. ojca PIO oraz św. Maksymiliana spotykają dwa razy w miesiącu tj.: w 3 (trzecią) sobotę miesiąca na mszy o godz. 7: 30, a po mszy na plebani oraz w 4 (czwartą) niedzielę miesiąca najpierw na plebani o godz. 8, a potem na mszy o godz. 9 w kościele, nie licząc spotkań podczas uroczystości ogólnych i franciszkańskich. Spotkania odbywają się z udziałem ojca Krzysztofa z Miedniewic.

Zapraszamy. Kontakt: tel. 609-046-690 lub 46-855-7321, 511-782-038 i mail to: marian.radzaj@gmail.com.pl

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia