Sakrament Bierzmowania

SAKRAMENT BIERZMOWANIA można przyjąć po odpowiednim przygotowaniu.


BIERZMOWANIE OSÓB NIE OBJĘTYCH KATECHIZACJĄ SZKONĄ

Osoby nie objęte katechizacją szkolną mogą przyjąć sakrament bierzmowania po indywidualnym przygotowaniu przez duszpasterza.
Sakrament bierzmowania udzielany jest w Katedrze Łowickiej

Zgłoszenie się do bierzmowania winno być poprzedzone telefoniocznym upewnieniem się, czy termin jest aktualny (pod nr. tel. 46 837 62 66 lub 46 837 31 73)

Kandydat zgłasza się wraz ze świadkiem o godz. 8.30 do zakrystii katedralnej z następującymi dokumentami: zaświadczeniem z parafii zamieszkania o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu, wypisanym przez księdza przygotowującego formularzem do bierzmowania zaświadczeniem o odbytej spowiedzi.

Kandydata obowiązuje strój galowy.

Copyright 2008-2024 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia