Categories: Aktualności
      Date: 23.01.23
     Title: Ceglana skarbnica
Ceglana skarbnica - konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

"Ceglana skarbnica" - konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie (nr projektu RPMA.05.03.00-14-i337/20)

Beneficjant projektu: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE

Partner projektu: MIASTO ŻYRARDÓW

Projekt ma na celu znaczące zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia. Renowacja budynku umożliwi zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej. Realizacja projektu wynika również z potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Żyrardowska Osada Fabryczna, na terenie której zlokalizowany jest kościół p. w. Matki Bożej Pocieszenia, uznawana jest za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno - architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX/XX wieku, stanowi najbardziej wartościową pamiątkę po największym ośrodku przemysłu lniarskiego oraz jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mazowsza.

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

 

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne było za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (broszura z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane czcionką brajlowską; tyflografika prezentująca rysunek fasady kościoła; ulotka z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Całkowita wartość projektu to 1 587 805,87 zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 995 516,43 zł. (VAT jest wydatkiem niekwalikowalnym).

Termin zakończenia projektu: 30 września 2022 r.

Projekt pn. "Ceglana skarbnica" - konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.   Zdigitalizowane zbiory Parafii dostępne są na stronie internetowej: www.zabytki.zyrardow.pl